PIAGAM PELANGGAN SRI KIBLAH KOTA BHARU (SKKB)

Seluruh warga SKKB dengan ini berjanji akan memberikan perkhidmatan terbaik dalam:

  • Bersedia memberi layanan mesra kepada semua pihak yang berurusan dengan pihak sekolah.
  • Memastikan program pendidikan dilaksanakan dengan berkesan selaras dengan visi dan misi.
  • Memberi pengajaran yang lengkap dalam pendidikan AlQuran.
  • Membentuk sahsiah murid mengikut kehendak Islam.
  • Bersedia memberi perkhidmatan yang bermutu dan produktif ke arah kecemerlangan pendidikan.
  • Memastikan murid dapat belajar dengan selesa dan mendapat didikan yang bersepadu dan sempurna.
  • Menyediakan aktiviti tambahan yang bersesuaian bagi meningkatkan kemahiran diri murid.
  • Mewujudkan kemudahan persekitaran yang harmoni, tenteram dan bersesuaian dengan murid.
  • Meningkatkan kecemerlangan yang berterusan dalam semua bentuk penilaian.
  • Mewujudkan semangat kerjasama yang padu antara keluarga pendidik, PIBG dan masyarakat.