AGENDA DAN MATLAMAT SKKB

AGENDA SKKB

 • Pendidikan bererteraskan Al-Quran dan As-Sunnah
 • Penerapan Aqidah Sahihah
 • Bimbingan Husnul khuluk
 • Pengurusan yang Sistematik & Berkualiti
 • Pencapaian Akademik 80% setiap murid
 • Mensasarkan UPSR 40% (6A) & UPSRI & UPSRIP 100% (7A)
 • Program Mesra Pelanggan
 • Bimbingan keluarga Qurrat`ayun

MATLAMAT UMUM SKKB

 • Melahirkan murid yang soleh dan solehah.
 • Membekal serta memantapkan ilmu deeni dan duniawi
 • Meluaskan minda yang sahih dan sejajar dengan pembangunan alam.
 • Menilai serta merealisasikan amalan yang seimbang.
 • Meningkat dan mengekalkan pencapaian tertinggi dalam bidang pendidikan mencakupi aspek pengurusan dan pentadbiran
 • Memastikan bahawa pihak sekolah sentiasa mendapat sokongan dan kerjasama dari pelbagai pihak

MATLAMAT KHUSUS SKKB

 • Menguasai ilmu Al-Qur’an dengan sebaik mungkin.
 • Melahirkan murid yang cemerlang dalam kurikulum, kokurukulum dan sahsiah Islamiah.
 • Meningkatkan daya kreativiti dan bakat murid.
 • Membasmi kadar murid yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira.
 • Meningkatkan jumlah bilangan dan peratusan 5A UPSR dan 7A dalam UPSRI.
 • Membina dan memupuk semangat berakhlak mulia/ sahsiah Islamiah mengikut Assunnah Nabi SAW.
 • Melatih murid menunaikan amalan fardhu ain dan sunat dengan betul dan rajin.
 • Melahirkan murid yang berdisiplin dan bermoral tinggi.
 • Melahirkan murid yang mematuhi dan setia segala perintah Allah SWT.